De Zorgprofessional

Zorgaanvraag

Wij leveren thuiszorg op maat, door vaste zorgverleners en komen op dagen en tijden die u graag wenst.

Uw wens staat centraal; zo houdt u de regie in eigen hand.

De zorgprofessional Noord-Holland-Noord levert zorg in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging.

Hoe is de zorg in 2019 geregeld?

  • Gemeenten bieden ondersteuning bij zelfstandig wonen en bij het meedoen in de maatschappij. Ze bieden beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2019(Wmo 2019).
  • Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.
  • De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De zorgverleners binnen zorgprofessional Noord-Holland-Noord kunnen u voorzien van al deze zorgvormen, er zijn contracten met het zorgkantoor, met zorgverzekeringen en gemeenten.

Bovendien kunnen we zorg leveren als u een persoonsgebonden budget hebt en natuurlijk ook de particuliere zorg.

Heeft u een hulpvraag maar nog geen indicatie, de niveau 5 verpleegkundige in ons team helpt bij het opstellen van het zorgplan en de aanvraag voor de indicatie.

Met deze indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor zorg betaald u een eigen bijdrage.

Een van onze zorgprofessionals bij u in de buurt kan een afspraak met u maken voor een vrijblijvend (intake) gesprek.

Voor het maken van een afspraak of andere informatie nodigen wij u uit contact met ons op te nemen middels het contact formulier.

 

Voor onze cliënten zijn wij 24 uur per etmaal bereikbaar.

 

 Afdrukken  E-mail

Copyright © 2013 Zorgprofessional Noord-Holland-Noord. Alle rechten voorbehouden.

Website door ICT2B Solutions